Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Programa Autoconeixement i creativitat pel món laboral


Títol: Programa Autoconeixement i creativitat pel món laboral

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: Associació Beques JOV

Descripció

Entre un 20 i 30 % dels joves d’entre 16 i 18 anys no encaixen en el model educatiu actual, i opten per deixar els estudis.
Ens vam configurar i fundar l’any 2013 amb la finalitat d’orientar els joves a trobar la seva vocació professional, així:
 • Iniciem el nostre recorregut a secundària, treballant la motivació i l’autoestima dels joves.
 • Contribuïm en el mon de l’educació, ajudant aquells estudiants que no acaben de trobar el seu lloc, però que tenen la necessitat de desenvolupar la seva ment creativa.
 • Obrim les portes a tots els joves entusiastes que vulguin enfortir-se com a persones.
 • El nostre objectiu final és Impulsar l’FP a zones rurals com el Moianès, des d’una metodologia pròpia.
L’Associació, crea i desenvolupa el Programa Autoconeixement i Creativitat pel Món Laboral amb l’objectiu d’ajudar a innovar en l’educació del S.XXI i rebaixar l’índex de fracàs escolar.

MISSIÓ:
El programa de l’associació treballa creativament per al creixement de la persona jove i, alhora, pel creixement del col·lectiu social al què pertany, per a la seva formació i educació de manera innovadora i d’acord amb aquest creixement personal.

VISIÓ:
El programa de l’associació vol ser un referent i una motivació en l’educació dels joves catalans del segle XXI prenent com a eixos l’autoconeixement, la creativitat, l’ofici i els valors.

VALORS:
El programa de l’associació es construeix a partir dels valors que formen part de la seva pedagogia: la responsabilitat, l’honestedat i l’entusiasme. La creativitat i la resiliència són les eines i les habilitats que ens ajudaran a promoure aquests valors.


Objetius

Objectius generals

Educatius:

 • Formar a joves creatius en el propi territori per després poder accedir a estudis superiors.
 • Incorporar una nova perspectiva de l’educació (autoconeixement, creativitat i valors) com a resposta a les necessitats actuals de la societat.
 • Educar descobrint i estimant el propi entorn.

Socials:

 • Facilitar als joves les eines necessàries per un bon desenvolupament personal i professional.
 • Millorar el benestar de la comunitat treballant per una nova generació de joves amb valors.


Objectius específics

 • Recolzar i Innovar la formació educativa en sectors rurals i de difícil accés a estudis post obligatoris.
 • Ser trampolí per què els joves continuïn la seva formació en diferents carreres superiors.
 • Formar amb qualitat a l’individu com a peça clau de la societat.
 • Donar a conèixer l’entorn laboral als joves.
 • Crear l’ambient adequat perquè els joves puguin desenvolupar la seva vocació i personalitat.
 • Despertar la creativitat de la persona, alhora que ensenyar capacitats com la voluntat, tenacitat i resistència al fracàs com a eines claus per l’èxit personal.
 • Crear una nova branca a l’empresa que promogui un nou model d’empresaris i treballadors adients a la nova consciència en què ens trobem.
 • Obrir la possibilitat a empreses, entitats i particulars de ser referent en Responsabilitat Social en l’entorn rural del nostre país.
Llegir-ne més

Destinataris

Joves entusiastes amb ganes de construir el seu futur i millorar el de la societat.
Joves de 12 a 22 anys, dins de centres educatius de secundària obligatòria i post obligatòria des de batxillerat fins a graus.
Joves amb dificultats i risc de fracàs escolar.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Ens trobem dins d’un moment ple de canvis, que van des de la realitat més propera i immediata de qualsevol persona fins a realitats més globals. És a dir, que ens afecta des del microsistema fins al macrosistema en el qual vivim.

Per poder fer d’aquests moments de canvi, moments transformadors per la societat, “Els entusiastes” forma els joves en allò més essencial per a la vida: el coneixement d’un mateix, la descoberta de les pròpies habilitats i febleses, tot ajudant-los i ensenyant-los a ser resilients . Alhora, “Els entusiastes” vol ser pont d’entesa i transmissió de coneixements entre els que han estat emprenedors i innovadors mantenint-se tot i les dificultats dels diferents moments de la historia amb aquells que seran els emprenedors del futur.

La bona conjunció d’aquests dos sectors: empresa i educació, és garantia de progrés i felicitat per la societat. I, és per això, que el nostre objectiu és acompanyar als joves en la seva formació.

La forma com hem dissenyat aquest projecte és la conseqüència d’anys de treball dins del sector educatiu i dins de l’empresa privada. El nostre coneixement d’aquests dos sectors han fet que puguem veure quines són les necessitats amb claredat tant des d’un sector com des de l’altre.
Actualment ho estem treballant amb joves de 12 a 18 anys dins dels centres educatius i puntualment amb joves en programes del SOC de més de 20 anys. Tot i així el nostre objectiu és poder fer un itinerari complert que ens permeti apropar-los al món de l’empresa. És en aquest apartat que ensenyarem el funcionament d’una empresa i la necessitat d’estimar un ofici des del seu origen. En aquest punt volem implicar persones que en el seu moment van ser joves emprenedors, creadors de nous projectes i que ara estan consolidats i fonamentats en valors educatius.

Per tant, els tres eixos del programa són:

 • Autoconeixement i valors, Educar als joves en fortalesa interior per viure de forma feliç i compromesa en els diferents moments vitals.
 • Creativitat Treballar i descobrir la pròpia creativitat que ens connecta amb la vocació.
 • Ofici i entorn experimentar els processos d'elaboració, el valor del treball digne, la satisfacció per la feina ben feta.
Llegir-ne més

Metodologia

D’acord amb la Missió, Visió I Valors de l’associació... la metodologia que utilitzem en el programa és:

 • LA VIVÈNCIA I L’EXPERIMENTACIÓ de manera que l’alumne pugui interioritzar i desenvolupar l’aprenentatge cognitiu, procedimental i actitudinal.

 • L’OBSERVACIÓ per motivar a l’alumne a integrar els nous conceptes des de la reflexió.

 • EL DIÀLEG I LA CONVERSA entre alumnes i alumne - professor com a espai d’escolta i aprenentatge recíproc, així com a part integrant del procés avaluatiu de l’alumnat.

 • MÈTODE PERIPATÈTIC D’ARISTÒTIL
 • MÈTODE D’EXPLORACIÓ I QÜESTIONAMENT (MEQ)
El mètode s’inspira en l’aprenentatge per descobriment de les Escoles Waldorf i en el mètode Socràtic d’avançar preguntant.
 • MÈTODE HUMANISTA CREATIU
Posant l’alumne al centre del procés educatiu i fent-lo partícip del seu propi talent, tot descobrint quin és des de l’acompanyament i del no judici.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Equip
Els Dossiers i temaris han estat creat per tres membres fundadors, Sofia Vila, Begoña Elizalde i Lluís Planas o.s.b.. Actualment es van ampliant aquests temaris amb l’ajut de les dos orientadores de l’aula.

 • Sofia Vila i Viladomiu. Coordinadora pedagógica i orientadora. Dissenyadora i Psicòloga especialista en educació.
 • Begoña Elizalde Raso. Assesora pedagógica. Psicòloga, especialista en dol i pèrdues.
 • Lluís Planas i Vilella, o.s.b. Assesor pedagógic. Monjo de l’Abadia de Montserrat.
 • Fàtima Alemany València: Orientadora, Llicenciada en Ciències de la Informació –Periodisme (UAB) i Diplomada en Ciències Religioses ISCRV. Acreditació de coach per la International CoachFederation.
 • Judith Ros Pallejà: Orientadora. Psicòloga Industrial (Blanquerna), Màster en Recursos Humans (EAE).

Materials - programes


P1. AUTOCONEIXEMENT I VALORS
P2. CREATIVITAT I OFICI

Aquests programes es concreten en Dossiers. L’ índex general es divideix en autoconeixement i valors, creativiat i ofici, el qual està en continua evolució segons necessitats dels centres i els alumnes. Són Dossiers d’elaboració pròpia, en els quals hi ha diferents tipus de suport tant per l’alumne com pel professor.

Servei

 • a)Orientació grupal dins de centres de secundària.

Què aconseguiran els alumnes? Aprendran a conèixer-se a si mateixos per poder tenir una vida més plena i al mateix temps trobar que volen fer en el futur dins el món del treball.
Què trobaran els centres i professors? Una eina per donar suport als seus alumnes a ser més feliços i alhora compromesos amb el seu present i futur educatiu i professional.
Què trobaran les famílies? Innovació i respostes en la forma d'atendre les inquietuds dels seus fills en un moment de canvi.

 • b)Orientació individualitzada pels alumnes.

Una sessió individual Beques JOV és un espai de trobada entre jove i orientador, que parteix de la realitat del jove, que estableix una comunicació eficaç a favor de la seva evolució personal i del seu futur professional.
Proporcionar al jove un espai d’observació de la seva situació en els tres eixos de treball de Beques JOV, l’autoconeixement, la creativitat i l’ofici.
 •  Autoconeixement tot el que té a veure amb un mateix, amb el caràcter, la potencialitat, les relacions, la coherència.
 • Creativitat l’activació dels propis talents i recursos en propostes originals, que respectin la unicitat del jove , i parteixin de l’entusiasme.
 • Ofici s’entén la reflexió sobre l’orientació professional de futur del jove i el posar-se en marxa amb petites accions que portin pel camí escollit.
 • Tenir en compte les expressions intel·lectual, emocional i relacional dels joves.
 • Fomentar la presa de decisions.

 • c)Formació als professors en diferents àmbits, des de la gestió de l’aula fins als temaris JOV per impartir-los en el seu centre.
Actualment formem part de l’equip d’orientació del Departament d’Ensenyament de la Genarlitat de Catalunya. El 4 de juliol es van fer les V Jornades d’orientació de la Generalitat per a centres educatius, i vam ser formadors d’una taula de treball, on es va poder ampliar la nostra visió a altres centres educatius.
Llegir-ne més

Temporalizació

Curs escolar 201-2017
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte


AVALUACIÓ DELS ALUMNES 
Objectius: s’han complert? 100% Si 90% Si 90% Si
Valoració continguts 8.2 8 8
T’agradaria continuar? 100% Si 90%Si 60% Si
30% dubte
Valoració orientadora 80% molt bé
20% bé 60% molt bé
40% bé 100% molt bé
Com t’has sentit a l’aula? 100% molt bé 70% molt bé
30% bé 100% molt bé
La teva actitud ha estat correcte? 100% Si 90% Si 80% Si
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots