Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Proyecto empleando


Títol: Proyecto empleando

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: CIFP de Industria y Servicios La Laboral situado en Gijón

Descripció

Alumnes de cicles de formació professional del sector de l’industria, fan una simulació del que suposa el pas de les aules a el món laboral. La base del treball es que els alumnes per grups siguin els encarregats de buscar informació relacionada amb el tema per a formar-se i saber autogestionar-se.


Objetius

Triar oportunitats laborals poguent identificar les diferents possibilitats d’inserció i les alternatives d’aprenentatge. Aplicar les estratègies de treball en equip, valorant la seva eficàcia i eficiència per la consecució dels objectius de l’organització i la resolució dels possibles conflictes.
Llegir-ne més

Destinataris

Alumnes d’edat variada que van de 16 fins a 35 anys, repartits en 4 grups de diferents cicles formatius de grau mitja.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

En l’actualitat el mon de l’educació i el món de l’empresa/laboral van de la mà i es necessari tenir-ho en compte a l’hora de formar. Amb el nou sistema d’educació que va aportar el pla Bologna, es busca que l’alumne adquireixi competències per a poder ser el seu propi motor d’aprenentatge, per a prendre decisions, solucionar problemes, amb la finalitat d’entrar a el mon laboral.
Llegir-ne més

Metodologia

S’utilitza el mètode flipped classroom/classe inversa, on els aprenentatges es basen en les experiències. En aquest projecte, els alumnes en diferents grups desenvolupen un Mooc colaboratiu on compartiran la informació que van trobant, faran debats, exercicis basats en situacions en les que es poden trobar en un futur... Els alumnes porten la iniciativa i es retroalimenten dels coneixements i experiències.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Materials: connexió a internet, impressora, projector i material fungible Infraestructura: aula tic amb 20 ordinadors
Llegir-ne més

Temporalizació

El projecte es desenvolupa al llarg del 3er trimestre, d’inicis de maig fins a finalitzar el curs a finals de juny.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

El projecte es du a terme durant els 2 anys que dura el curs. S’avalua el treball fet en grup i individualment, també es passa un qüestionari anònim a els alumnes per a poder avaluar el seu grau de satisfacció amb el projecte, amb un 93% de satisfacció.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots