Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Som empresa! Un projecte d'emprenedoria!


Títol: Som empresa! Un projecte d'emprenedoria!

Edició: 2022

Categoria: Profesional

Autor: Som empresa!

Descripció

Som empresa és un projecte inèdit que pretén portar a l’alumnat de formació professional a entendre el funcionament, la dinàmica, l’estructura… i en definitiva la manera de funcionar de les empreses. L’objectiu de la proposta pretén transportar l’alumnat cap a les vivències, dificultats, contradiccions, emocions… que podria tenir en cas de d’orientar-se professionalment cap a les sortides i competències professionals que el cicle formatiu corresponent inclou. Per aquest motiu el projecte Som empresa, que sorgeix de la unió de diverses parts de moltes unitats formatives de cada mòdul es converteix en el significat real del nom. L’alumnat es converteix en emprenedor i el grup-classe en una empresa que durà a terme diverses accions amb un producte REAL i d’aplicació PRÀCTICA, com si d’una entitat es tractés Les capacitats clau esdevindran bàsiques per a la consecució del projecte. Per tant es fomenta el treball, entre d’altres capacitats, de l’autonomia, la innovació, l’organització del treball, la responsabilitat, la relació interpersonal, el treball en equip i la resolució de problemes.


Objetius

OBJECTIU GENERAL:

 • Fomentar el treball emprenedor en l'alumnat a partir de projectes turístics, lúdics, culturals i esportius per tal que puguin descobrir les tasques i organitzacions a desenvolupar per obtenir productes finals d'èxit i reals

OBJECTIUS ESPECÍFICS (3 principals):

 • Dissenyar una ruta a peu amb pernoctació per tal de tractar els diferents elements del territori (cultura, geografia, patrimoni) i entendre el valor afegit que implica executar rutes de qualitat
 • Dissenyar un crèdit de síntesi per a l'ESO amb finalitats esportives, lúdiques i culturals per tal que l'alumnat adquireixi aprenentatges de la localitat on viu i maneres de fer una educació física saludable per tal que pugui transferir-ho en un futur
 • Dissenyar una proposta de ruta en BTT esportivo-cultural per tal de presentar-se en un concurs intern i poder portar-la a terme, tenint en compte totes les condicions necessàries com a empresaris que esdevenen: logística, economia, cultura...
Llegir-ne més

Destinataris

Alumnat CFGS Ensenyament i animació socioesportiva, alumnat ESO

Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

La iniciativa es justifica perquè pretén fomentar l'esperit emprenedor en l'alumnat. L'autonomia que se li dóna, capacitat de decisió, gestió (logística, econòmica, cultural), organització, etc. fa que el projecte més que simular una empresa, esdevingui en sí mateix una entitat que organitza propostes lúdiques, esportives i culturals. Així, tot l'alumnat és, i som: SOM EMPRESA!

Llegir-ne més

Metodologia

La metodologia parteix d'un model guiat en els primers projectes, amb diverses tasques de gestió del professorat i acaba amb una metodologia molt poc directiva i basada en la investigació. L'alumnat s'acaba convertint en empresari i assumeix les tasques per tal de portar a termes els PRODUCTES REALS FINALS Així, haurà de ser responsable d'organitzar les activitats, trucar a les empreses, contractar autocars, demanar factures, fer pressupostos, preparar la informació als clients, fer les exposicions pertinents a usuaris... cadascú és un empresari amb tasques ben diferenciades!

Llegir-ne més

Recursos utilizats

El professorat gestiona al grup d'alumnat, i aquests intervenen en altres alumnes, de l'ESO

El material esportiu del centre i l'elaboració de materials a mode de llibrets, guies, tríptics és el principal per dur a terme el projecte

El professorat de suport també és una peça clau en el projecte, així com l'Ajuntament de Sabadell oferint formació o la televisió local Mola TV que dissenya anuncis i vídeos finals. L'alumnat en pràctiques de l'àmbit audiovisual també ajuden a plasmar la propsta

Llegir-ne més

Temporalizació

El projecte s'inicia al setembre i acaba al maig:

 • Ruta a peu: 1r trimestre
 • Dinamització de patis/ Dissenyem un crèdit de síntesi: Tot el curs / 1r i 2n trimestre
 • Introducció a l'aigua: 2n trimestre
 • Concurs i execució d'un ruta en BTT
 • Organitzem unes colònies
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

L'avaluació es fa de cada projecte. Es proposen avaluacions:

 • Avaluació del seguiment
 • Avaluació del producte final el dia de la intervenció

Així mateix al final de cada projecte empresarial i d'emprenedoria, els usuaris ofereixen una valoració global: previ, durant, qualitat de contingut, etc.

El professorat ofereix també la seva valoració i amb tot i les activitats diàries s'obté la qualificació final

Llegir-ne més

Bibliografia y webgrafia

Arderiu, M.; Brasó, J. (2019). La formación del profesorado: Programar por competencias a partir de casos reales. Propuesta para el ámbito de la educación física. (2019) IRED. International Conference of Research in Education, 4-5 nov, 2019. Barcelona: Universidad de Barcelona. Pg 40-48.

Arderiu M.; Brasó, J. (2019). La FP dual intensiva en el CFGS de enseñanza y animación sociodeportiva: un possible modelo de éxito. IRED. International Conference of Research in Education, 4-5 nov, 2019. Barcelona: Universidad de Barcelona pg: 32-40 I

Brasó, J.; Arderiu, M. (2020) Herramientas tecnológicas para el seguimiento del alumnado en la FP dual. Revista prácticum, 4(2), 77-94. doi.org/10.37042/practicum.2019.4.2.5 ISSN: 2530-4550

Escriu, S.; Arderiu, M.; Brasó, J. (2020) Una nova manera de fer dual. La FP dual intensiva: un aprenentatge real i significatiu. Trobada de centres innovadors, Lleida, 22 de gener de 2020. Red social. DIM-EDU.

Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots