Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

“Talent en moviment” (dins del projecte global “TMB Educa”: TMB es mou per l’educació)


Títol: “Talent en moviment” (dins del projecte global “TMB Educa”: TMB es mou per l’educació)

Edició: 2023

Categoria: Empresa

Enllaç al projecte

Descripció

Mitjançant el programa TMB Educa, la Fundació TMB desenvolupa una sèrie d’accions amb l’objectiu d’impulsar l’educació de les noves generacions en una veritable cultura de la mobilitat sostenible, amb perspectiva de gènere i promovent la igualtat d’oportunitats i no-discriminació.

Aquest programa educatiu pretén incidir en el coneixement de la realitat actual de l’empresa i la mobilitat, tenint en compte aspectes clau com ara la sostenibilitat del sistema de transport, l’ús de les energies renovables, l’accessibilitat universal, la incorporació de noves tecnologies en la gestió i la millora dels transport,  la promoció del civisme i la integració dels joves en risc d’exclusió en entorns laborals.  El projecte TMB Educa és l’expressió de la voluntat educativa de TMB i de la seva implicació amb la resta d’entitats que formen la xarxa educativa de Barcelona i de l’àrea metropolitana.  Fem que l’escola descobreixi, sota el nostre guiatge, com són els transports per dins, què fem per millorar la mobilitat de totes les persones, les innovacions que introduïm per aconseguir energies més eficients i respectuoses amb el medi ambient, així com el ventall de possibles professions que es poden desenvolupar en organitzacions com la nostra. A més, oferim activitats educatives adreçades a la ciutadania i col·laborem amb projectes universitaris de recerca.


Objetius

L’activitat “Talent en moviment” té per objectiu específic motivar a l’alumnat a estudiar per aconseguir un futur professional, que els joves en risc d’exclusió social no abandonin els estudis i segueixin amb la formació professional com a alternativa per integrar-se a la societat, que tothom lluiti per formar-se dins de la professió que escullin trencant els rols de génere. La nostra incidència dins de l’aula dona a conèixer diferents professions a les que tothom pot optar, imaginant un futur on ens sentim a gust i on l’esforç és la clau per aconseguir-ho.  Aquesta activitat pretén ampliar la mirada i convidar a la reflexió, promovent el pensament lliure de tota mena d’estereotips.

Llegir-ne més

Destinataris

Aquesta activitat va adreçada a alumnes de segon cicle d’ESO (de 14 a 16 anys). Tallers on a través de xerrades a l’aula i visites guiades als nostres centres donem l’oportunitat de conèixer la nostra activitat, el conjunt de professions que es troben dins les nostres empreses i el ventall d’oportunitats que podem oferir a les persones que vulguin venir a treballar amb nosaltres.

Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

La diversitat és un element intrínsec dels éssers vius i una particularitat dels éssers humans. Entenem la diversitat com totes aquelles característiques distintives entre les persones.  Parlar de diversitat de gènere és tenir en compte la incorporació transversal de la perspectiva de gènere a l’organització i potenciar el talent femení, elements que afavoreixen a la transformació sociocultural de la ciutadania i de TMB. Aquesta mancança també suposa una pèrdua de talent i de diversitat per al conjunt de la societat, les dones són més del 50% de la població, poden aportar competències i habilitats pròpies del seu gènere com: l’escolta activa, capacitat de consens, orientació a les persones i empatia, tendència a la cooperació, visió estratègica i atenció als riscos, adaptació als canvis, entre d’altres.  Hem d’emfatitzar que actualment hi ha una manca de dones en aquests sectors i molt especialment en el de les TIC i a les àrees STEM, per la qual cosa des de TMB volem ser també inspiració pel col·lectiu femení, i volem visibilitzar les oportunitats relacionades amb un futur professional en aquests àmbits animant a les noies de l’aula a dedicar-s’hi.  Qualsevol empresa que vulgui ser competitiva necessita comptar amb el talent de tot tipus de persones.

Llegir-ne més

Metodologia

Fem servir dos tipus de metodologies diferents.  Per una banda, organitzem visites “in situ” als nostres centres de treball on treballadors i treballadores de diferents perfils mostren a l’alumnat com es treballa a TMB i mostrem la disposició, organització, recursos, etc.. dels que disposem.  Per altra banda, organitzem visites al centres escolars, on diferents perfils professionals de TMB expliquen a l’alumnat la seva experiència acadèmica i laboral, tant dins com fora de TMB i fan ressò de les diferents carreres professionals que tenen cabuda dins de TMB.  La persona que realitza l’activitat promou el diàleg i el debat a l’aula reforçant amb el seu testimoni el missatge que volem donar.  Les visita a les instal·lacions de TMB proporciona a l’alumnat el plus de conèixer in situ quin lloc físic ocupa la persona que dinamitza l’acció, veient exactament on es desenvolupa la seva activitat diària Les xerrades, presencials o on-line, poden anar orientades a impulsar les professions STEM (per les seves sigles en anglès de ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques) aquestes inclouen professions com: l’arquitectura, l’urbanisme, l’ edificació,...on es posen en valor els itineraris provinents dels estudis universitaris o poden anar enfocades a promoure la FP Dual i els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Els recursos  humans que es fan servir són els propis professionals de TMB que de forma voluntària participen en aquesta activitat.  Respecte a materials utilitzats, són els propis que es fan servir en el dia a dia de la nostra empresa (instal·lacions pròpies).  També es fa lliurement d’un petit obsequi com a participants de l’activitat a tot l’alumnat que hi assisteix.

Llegir-ne més

Temporalizació

Aquesta activitat es va engegar el curs 2021-2022. Té lloc al llarg del curs escolar i s’efectua sota les peticions dels propis centres educatius.

Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Fins a la finalització del curs 2022-2023 s’han dut a terme 8 activitats, de les quals 4 han estat xerrades als propis centres educatius i 4 han estat visites a diferents instal·lacions de TMB.  El total d’estudiants als quals s’han vist beneficiats d’aquesta activitat és de 165 alumnes

Llegir-ne més

Conclusions

Barcelona i el seu voltant és i vol ser en el futur un gresol de cultures, per això cal augmentar la capacitat de les institucions educatives formals i no formals per educar en la diversitat.  En aquest sentit, TMB con a agent sociabilitzador és corresponsable dins la nostra societat i pot contribuir en una educació conjunta basada en valors de respecte, civisme i convivència. És important donar a conèixer les diferents professions i ventall educatiu que estan a disposició del nostre jovent, mostrar entorns diversos, demostrant que poden optar a aquests llocs de treball, trencant estereotips i en defensa de la igualtat d’oportunitats i no discriminació. Necessitem entorns diversos per sumar riquesa i fer realitat la igualtat d’oportunitats i la no discriminació és cosa de tothom.

Llegir-ne més

Bibliografia y webgrafia


Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots