Orientació Acadèmica

L'educació postobligatòria

En finalitzar l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) o després d'obtenir un títol d'FP Bàsica, tot estudiant ha d'escollir l'itinerfari formatiu que el pugui encaminar cap a la seva futura professió. Decidir no implica que et tanquis portes, sinó que prioritzis aquelles opcions d'educació postobligatòria que millor s'adaptin als teus interessos.

L'educació postobligatòria proporciona una formació general i també especialitzada, amb un major component de varietat i optativitat d'acord amb les branques de coneixement i les famílies professionals existents. Dur a terme un procés de presa de decisions reflexionat, tenint en compte tots els aspectes que cal valorar per a prendre una decisió de forma fonamentada, et permetrà escollir amb més seguretat entre les diferents opcions d'estudi.

Educación postobligatoria

L'educació postobligatòria es pot dividir en dos blocs: educació secundària postobligatòria i educació superior:

L'educació secundària postobligatòria comprèn:

L'educació superior inclou:

Què he de tenir en compte per escollir un cicle formatiu?


En el moment de triar un cicle formatiu, hauràs de tenir en compte els següents aspectes:

 • Forma d'accés als estudis, és a dir, requisits que hauràs de complir.
 • Continguts de cada cicle formatiu.
 • Durada dels estudis.
 • Titulació que obtindràs en superar el cicle.
 • Nivell de dificultat dels estudis.
 • Perfil dels estudiants que realitzen els cicles formatius.
 • Preu del cicle formatiu, que pot variar en funció del cicle i del centre.
 • Beques o ajudes a les quals pots optar.
 • Sortides professionals i tasques que podràs realitzar.
 • Centres educatiu on estudiar.
 • Serveis dels centres (borsa de treball, aula d'estudis, laboratoris...).
 • Possibilitat de fer programes d'intercanvi a l'estranger.