Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

LOE (2006)

La Llei Orgànica d'Educació (LOE), de 3 de maig de 2006, regula els ensenyaments educatius no universitaris en els diferents trams d'edat.

Aquesta llei està vigent des del curs 2006-2007. Va ser modificada parcialment en 2013 per la LOMCE (actualment derogada) i recentment ha estat modificada també per la LOMLOE, última Llei Orgànica d'Educació aprovada a l'Estat espanyol.

  LOE

La LOE estableix els diferents nivells educatius d'ensenyament, que són els següents:
L'Educació Infantil és una etapa voluntària que es divideix en dos cicles: de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.

L'educació obligatòria s'imparteix entre els 6 i els 16 anys i abasta l'etapa d'Educació Primària i l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

El Batxillerat és una etapa educativa voluntària que té com a finalitat dotar a l'alumnat d'una formació teòrica i unes competències transversals que li permetin l'accés a l'educació superior.

Els estudis de Formació Professional, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius i estudis universitaris són estudis voluntaris que proporcionen a l'alumnat les competències tècniques necessàries per a l'exercici professional.

Si ho desitges pots consultar el text complet de la llei, amb les modificacions introduïdes per la LOMLOE.

També pots informar-te sobre les característiques de cada tipus d'estudis i explorar l'oferta formativa.