Orientació Acadèmica

Beques, ajuts, subvencions i premis - Beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

 • El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport convoca de forma periòdica diferents beques, ajudes, subvencions i premis dirigides tant a estudiants, com també al professorat, els centres docents, organitzacions, fundacions i empreses.

  Les beques per a estudiants són per a tots els nivells educatius, des de l'educació infantil fins als estudis posuniversitaris.

  Als següents apartats podràs trobar tota la informació respecte a les:

  Beques i ajudes per a estudiants
  Explicació de les beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'etapa d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius, ensenyaments d'idiomes, ensenyaments universitaris, sumat de pràctiques professionals.

  Beques i ajudes per a professorat, investigadors i titulats universitaris
  Fa referència a aquelles beques i ajudes que poden ser d'interès per a professionals de l'educació en etapes no universitàries, investigadors i amb titulació universitària.

  Beques i ajudes de cultura
  Beques i ajudes que permetin el desenvolupament cultural, des de diferents perspectives que facilitin la seva promoció.

  Beques i ajudes d'esport
  Distingeix les beques ofertades pel Consell Superior d'Esport, per poder impulsar els estudis que s'especialitzen en activitats esportives.