Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Categoria
Objectius
Destinataris
Edició
 

Categoria: Institución · Edició: 2008

Play, desafío para novos emprendedores

Categoria: Institución · Edició: 2008

Técnico Orientación, Teleorientación y Gestión de Empleo

Categoria: Institución · Edició: 2008

Foro para profesionales de la educación

Categoria: Institución · Edició: 2008

Proyecto de servicio de e-orientación

Categoria: Institución · Edició: 2008

Coneixement d’oficis

Categoria: Institución · Edició: 2008

Plan ADU: Asesoramiento sobre Discapacidad y Universidad.

Categoria: Institución · Edició: 2008

Concreción de un modelo de orientación y atención integral al estudiante universitario

Institucions: Universitat Ramón Llull